Skip to main content

EX - eksplosionsfarlige områder

Visse brancher har arbejdsområder, hvor antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv kan forekomme i en blanding med luftens ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion. Det er derfor ekstremt vigtigt, at der bruges de rette komponenter, når der arbejdes i disse områder, eller hvis der produceres produkter til brug i disse områder.

Eksplosiv atmosfære defineres som en blanding af luft og brandbare stoffer under atmosfæriske forhold, hvor forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding. De brandbare stoffer kan både være i form af gasser, dampe, tåger eller støv.

Produktudvalg til brug indenfor EX

Hos Bagger-Nielsen har vi et stort udvalg af produkter til brug i EX områder – E-kæder, forskruninger, beskyttelsesslanger og fittings –  alle vores produkter er af højeste kvalitet og har de godkendelser som der er behov for. Vi har mange års erfaring med disse produkter og deres anvendelse, og hjælper dig gerne med at finde den rette løsning, når du skal sikre det optimale indkøb af komponenter til benyttelse i EX-områder.

 

Scroll Up