Skip to main content

Produktudvalg til brug indenfor EX

Hos Bagger-Nielsen har vi et stort udvalg af ex-materiel til brug i EX-områder og vores brede sortiment sikrer at du kan fremføre og gennemføre kabler i de fleste EX-områder.

Vores sortiment dækker bl.a.:

  • Kabelforskruninger (Ex-e og Ex-d) til zone 1/2  og 20/21/22
  • Kabelgennemføringssystem til zone 2/22
  • Kabelbeskyttelse og fremføringsystem til zone 1/2 og 21/22
  • Energikælder i stål og specialforarbejdet PA-materiale

Se udvalget af EX-kabelbeskyttelse her

Kundecase: EX-forskruning til biogasanlæg

Lind Jensens Maskinfabrik har specialiseret sig i at producere omrørere og pumper, som anvendes til håndtering af biomasse og andre medier på biogasanlæg.

De ønskede en kabelforskruning, som levede op til ATEX-direktivet.

Læs hele casen her

Hvad er EX – Explosive Atmosphere

Visse brancher har arbejdsområder, hvor antændelige dampe, brandfarlige gasser og brandbart støv kan forekomme i en blanding med luftens ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion. Det er derfor af afgørende betydning, at der bruges de rette komponenter, når der arbejdes i disse områder, eller hvis der produceres produkter til brug i disse områder.

Eksplosiv atmosfære (EX) defineres som en blanding af luft og brandbare stoffer under atmosfæriske forhold, hvor forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding. De brandbare stoffer kan både være i form af gasser, dampe, tåger eller støv.

EX certificeringer og standarder

Der findes en række forskellige certificeringer og standarder alt efter hvor i verden du befinder dig.

Her under kan du se en oversigt over de forskellige:

Atex zone 0, 1 og 2ATEX zoner

ATEX direktivet er EU’s gældende standard indenfor EX-området og er oftest det vi bruger her i Danmark.

På vores produkter henviser vi ofte til de godkendte zoner, som de enkelte produkter kan bruges i:

  • Zone 0
  • Zone 1
  • Zone 2
  • Zone 20
  • Zone 21
  • Zone 22

Herunder finder du en oversigt og forklaring på de enkelte ATEX zoner:

ZoneForklaring
0Et sted, hvor en eksplosiv atmosfære, bestående af en blanding af farlige stoffer i form af gas, damp eller tåge, vil være til stede kontinuerligt, i lange perioder eller ofte.
1Et sted, hvor en eksplosiv atmosfære, bestående af en blanding af farlige stoffer i form af gas, damp eller tåge sandsynligvis vil forekomme ved normal drift lejlighedsvis.
2Et sted, hvor en eksplosiv atmosfære, bestående af en blanding med luft af farlige stoffer i form af gas, damp eller tåge, sandsynligvis ikke forekommer under normal drift, men hvis det sker, vil den kun vare i en kort periode.
20Et sted, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften er til stede kontinuerligt, i lange perioder eller ofte.
21Et sted, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften sandsynligvis vil forekomme ved normal drift lejlighedsvis.
22Et sted, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften sandsynligvis ikke vil forekomme under normal drift, men hvis den sker, vil den kun vare i en kort periode.
Find hele ATEX direktivet her

NEC klassificering og division

I USA (Nordamerika) anvender de ikke de europæiske ATEX klassificeringer men et andet klassificeringssystem baseret på standard NEC 500 og NEC 505. Her opdeles de brændbare materialer i tre klasser (klasse I, klasse II og klasse III).

De eksplosive lokationer er yderligere opdelt i divisioner (division 1 og division 2) af afhængig af frekvensen eller varigheden af en forekomst af disse materialer.

Klasse 1 (gas) er yderligere opdelt i fire undergrupper (A, B, C og D) og Klasse 2 (støv) er opdelt i tre undergrupper (E, F og G).

Klasse 1 – gasarter

GruppeDivisionForklaringBrug af udstyrATEX Zone
Klasse 1
(Gasarter)
Division 11. I hvilke antændelige koncentrationer af brændbare gasser eller dampe kan eksistere under normale driftsforhold.

2. I hvilke antændelige koncentrationer af sådanne gasser eller dampe kan eksistere ofte på grund af reparation eller vedligeholdelse operationer eller på grund af lækage.

3. I hvilke nedbrud eller fejlbetjening af udstyr eller processer kan frigive antændelige koncentration af brændbare gasser eller forekomme ved samtidig svigt af elektrisk udstyr på en sådan måde at det det elektriske udstyr kan blive en antændelseskilde.
Class I Div 1Zone 0
Zone 1
Division 21. I hvilke flygtige brændbare væsker eller brændbare gasser er håndteres, forarbejdet eller anvendes, men hvor væskerne, dampe eller gasser normalt blive indelukket ibeholdere eller lukkede systemer, hvorfra det kan undslippe i tilfælde af utilsigtet brud eller i tilfælde af unormal drift af udstyr.

2. I hvilke antændelige koncentrationer af gasser eller dampe normalt er forhindres ved mekanisk ventilation og kan blive farligt ved fejl eller unormal drift af ventilationsudstyr.

3. Det der er sammenhæng klasse 1 I Div 1 placering, og hvor antændelige koncentrationer af gasser eller dampe kan forekomme, medmindre detteforhindres ved passende positivt tryk ventilation med en ren luft.
Class I Div 1
og
Class I Div 2
Zone 2

Klasse 2 – brændbart støv

GruppeDivisionForklaringBrug af udstyrATEX Zone
Klasse 2
(Brændbart støv)
Division 11. I hvilke brændbart støv i luften under normale driftsbetingelser i mængder tilstrækkeligt til at producere eksplosive eller antændelige blandinger.

2. Når mekanisk fejl eller unormal drift af maskiner eller udstyr kan forårsage eksplosive eller antændelige blandinger og der også give en antændelseskildeved samtidig fejl på maskiner og udstyr, eller fra anden kilde.

3. I hvilke Gruppe E brændbare støv (metal støv såsom aluminium, magnesium og legeringer heraf) være til stede i mængder der er tilstrækkelige til at være farlige.
Class II Div 1Zone 20
Zone 21
Division 21. I hvilke brændbart støv på grund af unormal drift kan være til stede i luften i mængder tilstrækkelig til at producere eksplosive eller antændelige blandinger.

2. Hvor brændbart støv ophobninger er til stede, men er normalt utilstrækkeligt til at antænde ved normal drift af elektrisk udstyr eller andre apparater, men kunne som en resultat af sjældne funktionsfejl på udstyr eller fejlagtig håndtering bliver spredt i luften.

3. Hvor brændbare støv ophobninger på, i eller i nærhed af det elektriske udstyr kunne være tilstrækkelig til forstyrrer en sikker bortledning af varme fra elektriske udstyr, eller kan blive antændtved unormal drift eller svigt af elektrisk udstyr.
Class II Div 1
og
Class II Div 2
Zone 22

Klasse 3 – let antændeligt fibre eller støv

GruppeDivisionForklaringBrug af udstyrATEX Zone
Klasse 3
(Let antændeligt fibre eller støv)
Division 1Beliggenhed hvor let antændelige fibre eller materialer håndteres, fremstilles eller anvendes. Inkluderer rayon, bomuld, jute, hamp, kakao fibre og lignendematerialer.Class III Div 1Zone 20
Zone 21
Division 2Er et sted, hvor let antændelige fibre opbevares eller håndteres andet sted end i fremstillingsprocessen.Class III Div 1
og
Class III Div 2
Zone 22

NEC grupper

GruppeBeskrivelseEksempler
GasAAcetylene (er den eneste gas i gruppe A)Acetylene
BBrandfarlig gas, brandfarlig væske idampform eller brændbar væske produceret af damp blandet med luft, som kan brænde eller eksplodere, har enten en max (MSEG) værdi under eller lig med 0,45 mm eller min (MIC-forhold) mindre end eller lig med 0,40.Acrolein, Butadiene, Ethylene Oxide, Formaldehyde
(gas), Process Gas , Propyl Nitrate
CBrandfarlig gas, brandfarlig væske produceret damp eller brændbar væske produceret damp blandet med luft, som kan brænde eller eksplodere, har enten en max eksperimentel sikker hul(MSEG) værdi større end 0,45 mm og mindre end eller lig med 0.75mm, eller min antænde aktuelle forhold (MIC forhold) større end 0,40 og mindre end eller lig med 0,80.Acetaldehyde, Diethyl Ether, Hydrogen Sulphidel
DBrandfarlig gas, brandfarlig væske produceret damp eller brændbar væske produceret damp blandet med luft, som kan brænde eller eksplodere, har enten en max eksperimentel sikker hul(MSEG) værdi større end 0,75 mm, eller min antændende strøm ratio (MIC-forhold) på mere end 0,80.Acrylonitrile, Ammonia, Butane, Fuel Oil 1, Gasoline,
Heptane, Methane
StøvEAtmosfærer indeholdende brændbare metalstøv, herunder aluminium, magnesium og lignende legeringer, eller andet brændbart støv, hvis partikelstørrelse, overfladestruktur ogledningsevne giver lignende farer i brugen.Aluminium, Magnesium
FMed brændbart kulstof støv der har mere end 8 procent fylde , eller er blendet med andet støv materiale , så de så de samlet udgør en eksplosionsfare.
F.eks. Kul, Carbon. Trækul og koks støv er eksempler på Carbon holdigt støv
Coal, Carbon Black, Charcoal
GBrændbare støv ikke inkluderet i gruppe E eller F, herunder mel, korn, træ, plast og kemikalier.Flour, Grain, Wood (saw dust), Plastic, Chemicals

Har du brug for hjælp?

Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister, så kan vi hjælpe dig videre.

Thomas Houmann

Salgschef

Ole Bendix

Produktspecialist

Jakob Degn

Kundekonsulent

Du kan også udfylde formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.